top of page

Attīstības projekti

1-projekts-ar-logo.jpg

Kokapstrādes ražošanas apmācības metožu pilnveidošana prakšu vadītājiem

2-projekts-ar-logo.jpg

Kokapstrādes ražošanas apmācības metožu pilnveidošana prakšu vadītājiem

3-projekts-ar-logo.jpg

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA „Mars” kokapstrādes ražotnē

bottom of page