Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA „Mars” kokapstrādes ražotnē

Projekta nosaukums: „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA „Mars” kokapstrādes ražotnē”

Projekta mērķis: siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana uzņēmumā SIA „Mars”, nomainot esošo ražošanas tehnoloģisko iekārtu ar jaunu energoefektīvāku ražošanas tehnoloģisko iekārtu.

Projekta īstenošanas laiks: Projekts tiks īstenots laikā līdz 2013.gada 30.aprīlim.

Projekta rezultātā sasniedzamie rādītāji: Projekta rezultātā tiks sasniegts CO2 emisijas samazinājums – 37,1989 (t CO2/gadā) un projekta efektivitātes rādītājs, kurš raksturo CO2 emisijas samazinājumu attiecībā pret KPFI finansējumu projekta ietvaros – 0,61 (kgCO2/LVL gadā).

SIA „Mars”  ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstu 6 mēnešu laikā ir īstenojis projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA „Mars” kokapstrādes ražotnē”.

Īstenojot projektu ir sasniegti plānotie mērķi un rezultātu rādītāji:

Projekta rezultātā ir sasniegts CO2 emisijas samazinājums – 37,1989 (t CO2/gadā) un projekta efektivitātes rādītājs, kurš raksturo CO2 emisijas samazinājumu attiecībā pret KPFI finansējumu projekta ietvaros – 0,61 (kgCO2/LVL gadā).

 

Projekta finansējuma avoti: 65% no attiecināmajām izmaksām ir KPFI finansējums un 35% projekta iesniedzēja līdzfinansējums.

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

Kontakti

SIA Mars, Rumbas pagasts,

Kuldīgas novads, LV - 3301

Reģistrācijas numurs: LV46103002907

Tālr. 63374189; 29396147

E-pasts: info@mars-kokapstrade.lv

Darba laiks

Darba dienās: 8.00 - 17.00

(Pusdienas pārtraukums - 12.00 - 12.30 )

 

Sestdienās: Slēgts

Svētdienās: Slēgts

Privātuma politika

Projekti

© 2020 SIA MARS