SIA „Mars” ir uzņēmums, kas kokmateriālu ražošanas jomā darbojas jau kopš 1993. gada. Uzņēmums nodarbojas ar padziļinātu kokmateriālu apstrādi un dažādu kokapstrādes produktu ražošanu. SIA „Mars” ražo un pārdod grīdas, apdares un terases dēļus, plauktus un palodzes, konstrukcijas zāģmateriālus, durvju apmales, dažāda veida koka profillīstes, pirts apdares un pirts lāvas dēļus, kā arī kurināmās skaidu briketes.

            Uzņēmuma filosofijas pamatā ir klientu vajadzību apmierināšana, augstu kvalitātes prasību ievērošana ražošanā, precizitāte darbā un cieņas pilna attieksme pret sadarbības partneriem. Visi SIA "Mars" darbinieki pievērš lielu vērību augsta līmeņa klientu servisa nodrošināšanai pasūtījumu apstrādes, ražošanas un gatavo produktu piegādes procesā. 
            SIA "Mars" sadarbības partneri ir celtniecības kompānijas, koka māju un trepju ražošanas uzņēmumi Latvijā un ārvalstīs.
           

 

 

Projekta nosaukums: „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA „Mars” kokapstrādes ražotnē”

 

 

Projekta mērķis: siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana uzņēmumā SIA „Mars”, nomainot esošo ražošanas tehnoloģisko iekārtu ar jaunu energoefektīvāku ražošanas tehnoloģisko iekārtu.

 

Projekta īstenošanas laiks: Projekts tiks īstenots laikā līdz 2013.gada 30.aprīlim.

 

Projekta rezultātā sasniedzamie rādītāji: Projekta rezultātā tiks sasniegts CO2 emisijas samazinājums – 37,1989 (t CO2/gadā) un projekta efektivitātes rādītājs, kurš raksturo CO2 emisijas samazinājumu attiecībā pret KPFI finansējumu projekta ietvaros – 0,61 (kgCO2/LVL gadā).

 

SIA „Mars”  ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstu 6 mēnešu laikā ir īstenojis projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA „Mars” kokapstrādes ražotnē”.

 

Īstenojot projektu ir sasniegti plānotie mērķi un rezultātu rādītāji:

Projekta rezultātā ir sasniegts CO2 emisijas samazinājums – 37,1989 (t CO2/gadā) un projekta efektivitātes rādītājs, kurš raksturo CO2 emisijas samazinājumu attiecībā pret KPFI finansējumu projekta ietvaros – 0,61 (kgCO2/LVL gadā).

 

Projekta finansējuma avoti: 65% no attiecināmajām izmaksām ir KPFI finansējums un 35% projekta iesniedzēja līdzfinansējums.

 

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS