Valdes priekšsēdētājs:  Andris Lapiņš  tālr:   29284817  
e-pasts: andris@mars-kokapstrade.lv
 
Izpilddirektors: Аigars Bukovskis  tālr:   29243577  
e-pasts: aigars@mars-kokapstrade.lv
 
Grāmatvede: Agita Grieze  tālr:   63374189  
 
Tirdzniecības menedžeris: Ivo Lapiņš  tālr.:   29396147;   63323188  
e-pasts: ivo@mars-kokapstrade.lv
 
Lietvede: Iveta Zalāne  tālr:   29341563  ;   63374189  
e-pasts: info@mars-kokapstrade.lv
 
SIA "MARS" veikals Kuldīgā - tālr. 63323188
 
Uzņēmuma rekvizīti: 
 
SIA "MARS"
 LV 46103002907
"MARS" RUMBAS PAGASTS
KULDĪGAS NOVADS
Fax: 63350039
 
SEB BANKA
KODS: UNLALV2X
LV30 UNLA 0011 0014 6759 8